Ulgi

Stosowane ulgi ustwowe dla biletów miesięcznnych

-

Wysokość ulgi

Uczeń

49%

Student

51%

Nauczyciel

37%

Nauczyciel akademicki

37%

Dziecko niepełnosprawne

78%

Osoba niewidoma

37%

Stosowane ulgi ustwowe dla biletów jednorazowych

-

Wysokość ulgi

Strażnik graniczny na służbie

78%

Celnik na służbie

78%

Żołnierz Żadarmerii Wojskowej

78%

Żołnierz służby zasadniczej

78%

Policjant na służbie

78%

Dziecko w wieku 4 lat nie korzystające z miejsca siedzącego

100%

Dziecko w wieku 4 lat korzystające z miejsca siedzącego

78%

Dziecko w wieku od 4 do 6 lat

37%

Dziecko niepełnosprawne

78%

Opiekun dziecka niepełnosprawnego

78%

Osoba niesamowdzielna

49%

Opiekun osoby niesamodzielnej

95%

Niewidomy

37%

Przewodnik niewidomego

95%

Inwalida wojenny I grupy

78%

Opiekun inwalidy wojennego I grupy

95%

Inwalida wojenny innej niż I grupy

37%

Kombatant

37%

Senator

100%

Poseł

100%